PALOIKKUNAT

EI30 PALOIKKUNAT

Yssen tuotevalikoimassa ovat IV92 EI30 avattavat ja ei-avattavat paloikkunat. Energiatehokkaat paloikkunat kolminkertaisella elementtilasilla täyttävät paloluokituksen EI30 vaatimukset ja kestävät palotilanteessa peräti 30 minuuttia. Käytämme avattavassa paloikkunassa ROTO piilosaranajärjestelmää DESIGNO II (Huom! Tuote toimii paloikkunana vain suljetussa asennossa). Palolaseina käytämme Contraflam EI30 ja Pyrobel EI30 elementtilasia. Paloikkunoita käytetään hyvin lähekkäin olevien ikkunoiden seinissä, joissa pitää olla ikkunat luonnonvalon rakennuksen sisälle pääsemiseen, mutta on estettävä palon leviäminen rakennuksesta viereiseen rakennukseen. Paloikkunoille on myönnetty tuotteen suoritustasoilmoitukset.

POIKKILEIKKAUSTEN PIIRUSTUKSET AVATTAVA PALOIKKUNA