Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Ysse OÜ

reg.nr.: 12812648

Töökoja, Üsse küla, Ridala vald, Läänemaa 90461

info@ysse.ee

Henkilötiedot ovat tietoja, joita keräämme palvelun tarjoamiseksi, henkilön tunnistamiseksi, henkilöön yhteyden ottamiseksi palvelun tarjoamista varten tai ongelmien ratkaisemiseksi. Emme käsittele EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSESSA (EU) 2016/679 (englanniksi General Data Protection Regulation eli GDPR tai EU Regulation 2016/679) tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja.

Käsitteet

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot

Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun;

Henkilötiedot ovat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ”rekisteröity”) liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella;

Käsittely on toiminto tai toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, tietojen luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen;

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivumme tallentavat tietokoneellesi tai älylaitteellesi, kun käyt verkkosivuillamme. Se mahdollistaa mieltymyksiäsi koskevan tiedon tallentamisen, joten sinun ei tarvitse näillä verkkosivuilla taas käydessäsi tai verkkosivuja selatessasi tehdä uudelleen valintoja.

Mitä henkilötietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Ysse OÜ kerää seuraavia tietoja:

– henkilön etu- ja sukunimi

– yrityksen nimi

– osoite ja/tai tavaran toimitusosoite

– puhelinnumero

– sähköpostiosoite

– pankkitilin numero

– tiedot asiakkaan tekemistä ostoksista ja asiakkaan kanssa tehdyistä sopimuksista

Jos haluat saada verkkosivujen kautta lisää tietoa jostakin palvelusta, keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja: nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Kyselyjä voi tehdä myös täyttämällä asianmukaisen yhteydenottolomakkeen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@ysse.ee. Tarjousta valmistellessamme hyödynnämme myös luottotietokyselystä saatuja tietoja yrityksestä.

Käsittely on lainmukaista, koska se on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Verkkosivujen selailun tilastot

Verkkosivuilla käyvistä kerätään teknisiä tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja.

Sellaisina teknisinä tietoina ovat vain käytettävän tietokoneen tai tietokoneverkon IP-osoite, selaimen ja käyttöjärjestelmän versio, käynnin ajankohta (kellonaika, päivämäärä, vuosi) ja paikka. IP-osoitteita ei yhdistetä sellaisiin tietoihin, joista henkilö on tunnistettavissa.

Edellä mainittujen tietojen keräämiseen käytämme Google Analytics -nimistä automatisoitua työkalua. Jos et halua toimittaa itsestäsi kyseisiä tietoja, voit milloin tahansa kieltää Google Analyticsin suorittaman tiedonkeruun, mistä voi lukea tästä.

Evästeet

Verkkosivumme käyttävät evästeitä parantamaan tarjottavien palvelujen laatua. Käytämme istuntokohtaisia evästeitä, pysyviä evästeitä ja kolmannen osapuolen (Google Analytics, Facebook) evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

Uusien ja entisten asiakkaiden tunnistus.

Asiakkaan mieltymysten muistaminen (kieli, värien kontrastit, kirjasinkoko tms.)

Sen muistaminen, oletko hyväksynyt evästeet kyseisellä sivulla vai et.

Luotettavan tiedon keruu verkkosivuilla käymisestä, minkä ansiosta voimme mitata, kuinka hyvin verkkosivut täyttävät käyttäjien tarpeet, ja tehdä mahdollisia parannuksia.

Evästeiden salliminen ei ole verkkosivujen perustoimintojen toimimisen kannalta välttämätöntä, mutta se parantaa selailukokemusta. Halutessasi voit aina poistaa tai estää evästeet, mutta silloin verkkosivujen jotkin toiminnot eivät välttämättä toimi haluamallasi tavalla.

Huomaa, että jotkin evästeet ovat peräisin kolmantena osapuolena olevalta palveluntarjoajalta, joka hoitaa jotakin tehtävää meidän sijaan.

Evästeisiin liittyvää tietoa ei käytetä henkilösi tunnistukseen ja kerätyt tiedot ovat hallinnassamme. Evästeitä ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin edellä mainittuihin.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Verkkosivuilla kerättyjä teknisiä tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja, säilytetään toistaiseksi.

Henkilö- ja asiakastietoja säilytämme niin kauan, kuin se on tarpeen:

– palvelujen ja tietojen toimittamiseen

– tehtyjä kyselyjä koskevaan viestintään

– valintojen ja oikeuksien käytön turvaamiseen

Henkilötietojen jakaminen

Voimme saattaa henkilötietosi, asiakastietosi tai liiketoimintaasi koskevat tiedot sellaisten yritysten ulottuville, jotka tarjoavat liiketoimintaamme tukevia palveluja, kuten verkkosivujen analyytikot tai asiakaspalvelun tarjoajat. Nämä yritykset on valtuutettu käyttämään henkilötietoja, asiakastietoja tai liiketoimintaa koskevia tietoja ainoastaan voidakseen tarjota meille palveluja. Valitsemme vain sellaisia palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella.

Jaamme henkilötietojasi, asiakastietojasi tai liiketoimintaasi koskevia tietoja kolmansille osapuolille vain tässä tietosuojaselosteessa mainitulla tavalla. Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Oikeudet

Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista ja oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Jos olet sitä mieltä, että tietojasi on käytetty väärin, ota yhteyttä rekisterinpitäjään. Voit valittaa myös sen maan tietosuojaviranomaiselle, jossa sijaitsee vakinainen asuinpaikkasi.

Henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen peruuttaminen

Jos haluat ns. tulla unohdetuksi, ilmoitathan siitä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@ysse.ee. Hakemuksesi perusteella poistamme tietojärjestelmistämme kyselyysi tai kyselyihisi liittyvät tiedot.